İş Yeri Uygulama Eğitimi

“İş Yeri Uygulama Egitimi”, öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini, "İş Yeri Uygulama Eğitimi" dersi adı altında son dönemlerinde iş yerlerinde yapacakları tam zamanlı uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, uygulama becerisi yüksek öğrenciler olarak mezun etmek amacıyla uygulamaya konulan yeni bir eğitim modelidir. Üniversitemiz, öğrencilerimizin nitelikli istihdam edilebilirliklerini artırmak için bu eğitim modelini uygulamaya karar vermiş ve uygulamaya başlamıştır. Öğrencilerimiz son dönemlerini okula gelmeden 15 hafta süreyle tam zamanlı ve kesintisiz olarak iş yaşamına doğrudan katılarak yapacakları uygulamalarla tamamlarlar. İş yerlerinde sanal değil gerçek bir ortamda, teorik değil uygulama yaparak, bakarak-dinleyerek değil bizatihi dokunarak-yaparak ve hatta hata yaparak çalışırlar. Bu uygulama öğrencilerimizin hayata daha iyi hazırlanmasını ve daha deneyimli yetişmelerini sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Eğitimin Stajdan Farkı

“İş Yeri Uygulama Egitimi” staj değildir. “İş YeriUygulama Eğitimi” adı altında, iş yerlerinde yapılacak uygulamalı eğitimi içeren, öğretim programlarının son dönemine konulmuş %90 devam zorunluluğu olan bir derstir.

Eğitimin Süresi

Öğrencilerimiz son dönemlerini tam zamanlı olarak, 15 hafta kesintisiz, iş yerlerinde çalışarak tamamlayacaklardır. Bu süre zarfında da, iş yerlerinin çalışma koşullarına ve saatlerine tabi olacaklardır.

Eğitim Modeli Öğrencilerimize Neler Sağlayacak?

 • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler
 • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.

Sıkça Sorulan Sorular

“İş Yeri Uygulama Eğitimi”, öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında son dönemlerinde iş yerlerinde yapacakları tam zamanlı ve kesintisiz uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, uygulama becerisi yüksek, öğrenciler olarak mezun etmek ve nitelikli istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen, “İş Yeri Uygulama Eğitimi” adı verilen yeni bir eğitim modelidir.

“İş Yeri Uygulama Eğitimi” kesinlikle bir staj programı değildir. “İş Yeri Uygulama Eğitimi” adı altında, öğretim programlarının son dönemine konulmuş, iş yerlerinde yapılması gereken %90 devam zorunluluğu olan bir derstir.

İş Yeri Uygulama Eğitimi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik takvimine göre planlanır ve açıklanan tarihler arasında yapılır. Öğrenciler, son dönemlerini iş yerlerinde tam zamanlı ve kesintisiz olarak okula gelmeden, 15 hafta süreyle alanları ile ilgili yapacakları uygulamalar ile tamamlayacaklardır. Bu süre zarfında da, iş yerlerinin çalışma şartlarına ve koşullarına tabi olacaklardır.

 • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde
  yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar,
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler,
 • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.

Son dönemde olan her öğrenci “İş Yeri Uygulama Eğitimi” için iş yerlerine gönderilemez. Öğrencilerin iş yerlerine uygulamalı eğitimine başlayabilmeleri için ”İş Yeri Uygulama Eğitimi” dönemi (son dönem) öncesi mezuniyet şartları olan:


 • GANO’nun 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,
 • “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dönemi öncesi tüm derslerini almış ve “BAŞARMIŞ” olma şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
 • En fazla üç dersin kalması ve/veya GANO’ nun 2.00 dan düşük olması durumunda son dönem öncesi üç dersten EK SINAV hakkı verilir.
 • Mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrenciler “İş Yeri Uygulama Eğitimi” ne başlayamazlar, şartlar sağlayabildikleri ilk dönemde İş Yeri Uygulama Eğitimi’ne başlayabilirler.

*2016 – 2017 eğitim öğretim yılı öncesi girişli öğrenciler için bu şartlar uygulanmaz. Detaylı bilgi için koordinatörlerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Vize ve final sınavları yapılmayacaktır. Öğrenciler vize sınavı yerine “Ara Rapor”, yıl sonu sınavı yerine “Uygulama Raporu” hazırlayacaklardır. “Uygulama Raporu”, iş yerlerinde yapılan 15 haftalık uygulamalı çalışmaları kapsayan nihai rapor olarak hazırlanmalıdır. NOT: “Ara” ve “Uygulama” Raporlarının nasıl hazırlanacağı (içerik),nelere dikkat edileceği ve hangi sürelerde teslim edileceği konularında “Öğrencinin Görev ve Sorumlukları” sayfasını dikkatle inceleyiniz.

İş Yeri Uygulama Eğitimi Sorumlusunun izni olmadan devamsızlık yapılamaz. İş Yeri Uygulama Eğitimi süresince yapılabilecek olan devamsızlık, toplam iş yeri eğitim süresinin % 10 nunu geçemez. İzinsiz üç gün üst üste iş yerine devam etmeyen öğrenci dersten kalmış sayılır. Sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini aldığı dönemde devam zorunluğu olan ders veya dersler alamazlar. Ancak, bazı lisans programlarının son dönemlerinde devam zorunluluğu olmayan ders bulunmaktadır. Ayrıca, ön lisans programlarında uzaktan eğitim ile verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri bulunmaktadır. Devam zorunluluğu bulunmayan bu dersler alınabilir.


“İş Yeri Uygulama Eğitim Dönemi” öğrencilerin “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersini alabilecekleri, lisans programlarında 8. dönemi, ön lisans programlarında 3. veya 4. dönemi ifade eder.


Son dönem öncesi şartları sağlayarak bahar döneminde okulda ders alarak geçiren öğrenciler, Bahar dönemi sonunda şartları sağlaması durumunda takip eden güz döneminde “İş Yeri Uygulama Eğitimi” için iş yerlerine gidebilirler.

Güz döneminde İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini alacak öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini alabilmeleri için, kayıtlı oldukları fakülte/okullarının öğrenci işlerine müracaat ederek dilekçe vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, varsa ortak zorunlu dersler (Tarih, Türkçe, İngilizce) için de dilekçe ile Öğrenci İşlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimizin iş yerlerinde bulundukları süre içinde, eğitim ve izleme işlerinden iki kişi sorumlu olacaktır. Bu kişiler;

 • "İzleyici Öğretim Elemanı" (üniversite tarafından görevlendirilecek öğretim elemanı)

"İş Yeri Eğitim Sorumlusu" (İş Yeri Yetkilisi tarafından öğrencinin eğitiminden sorumlu olarak görevlendirilen kişi)

İzleyici Öğretim Elemanı, öğrencilerin Başarı Notunun belirlenmesinde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulan İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formu, öğrenciler tarafından hazırlanan Ara Rapor ve dönem sonu Uygulama Raporlarını dikkate alır. İzleyici Öğretim Elemanı, gerekli görmesi durumunda, yukarıda sayılan belgelere ek olarak öğrencilerle yüz yüze görüşme yaparak sorulan sorulara verilen cevapları dikkate alarak da Başarı Notunu belirleyebilir.

Öğrencinin Başarı Notu, İş Yeri Uygulama Eğitimi Dönemi bitiminde;

 • %50’si İzleyici Öğretim Elemanı’nın, İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulan “İş Yeri Uygulama Eğitimi Değerlendirme Formu” ve öğrenciler tarafından hazırlanan “Ara Rapor” ile dönem sonu “Uygulama Rapor”larını dikkate alarak vereceği not,
 • %50’si ise, İş Yeri Eğitim Sorumlusu’nun sistem üzerinden doldurmuş olduğu “İş Yeri Uygulama Eğitimi Değerlendirme Formu” ile vermiş olduğu not üzerinden belirlenir.
 • Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için verilen notların ortalamasının 100 üzerinden en az 60 almış olması gereklidir. Öğrencilerin başarı durumu İş Yeri Uygulama Eğitimi dersi için verilen nota göre Geçti / Kaldı / Devamsız (G/K/DZ) olarak takdir edili
 • Öğrencinin, SUS sistemine kayıtlanması olmayan ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi koordinatörü tarafından onay verilmeyen işletmelerde İş Yeri Uygulamaları Eğitimini yapması,
 • İş Yeri Eğitim Sorumlusunun izni ve onayı olmaksızın, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yaparak İş Yeri Uygulama Eğitimine devam etmemesi,
 • Uygulama Raporu” nu İzleyici Öğretim Elemanına belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi,
 • Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek Uygulama Raporlarının hazırlanması durumunda, öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimleri, İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın başarısız sayılır,
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapılan işletmelerde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu, öğrencinin işletmede bu yönerge esaslarına uygun davranmadığına dair görüşü ve Denetçi Öğretim Eleman’ının onayı ile öğrenci hakkında soruşturma açılabilir. Açılacak soruşturma sonucunda, öğrencinin, uyarı ve kınama cezası gerektiren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir kez uyarılması, tekrarı veya en az ” bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler” cezası alması durumlarında İş Yeri Uygulama Eğitimi geçersiz sayılır.

“İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki (Bahar döneminde başarısız olan takip eden Güz döneminde gidebilir) dersi tekrar almak zorunda olacaklardır.


Evet, şartları sağlayamamanız durumunda, “İş yeri Uygulama Eğitimi” dersinin haricindeki dersleri alabilirsiniz.
Ön Lisans Programlarında uzaktan eğitim ile verilen bu üç dersten Final ve Bütünleme sınavları sonunda öğrencilerin başarısız olması durumunda her biri için bütünleme sınavlarından sonra bir kez olmak kaydı ile EK SINAV hakkı verilir.

Her okul/fakültenin kendi web sitesinde paylaşılan iletişim bilgileri aracılığıyla sizden sorumlu olan koordinatör/koordinatörlere ulaşabilirsiniz.


Öğrencilerin ve işyerlerinin talep etmesi ve “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’ uygun görmesi durumunda, öğrenciler vardiyalı çalışabilirler.


İş Yeri değişikliği mümkün değildir. Ancak zorunlu hallerde gerekçeniz ile birlikte sizden sorumlu İzleyici Öğretim elemanı’ na konuyu iletebilirsiniz. Öğrencilerin işyerlerini değiştirebilmeleri, ancak, “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’ kararı ile olabilir. Bu durumda Yönetmelik ve Yönerge hükümleri uygulanacaktır.

Bu uygulamada maksat öğrencinin para kazanması değil mezuniyet sonrasında iş hayatına nitelikli bireyler olarak hazır olmalarını, iş hayatı ile okurken tanışmalarını ve mezuniyet sonrası iş bulabilme şanslarını artırmaktır. İş Yeri Uygulama Eğitimi yapan öğrencilere, eğitimleri süresince 18/06/2017 tarihli ve 7033 sayılı kanunun 2547 geçici 74. maddesi kapsamındaki programlarda okuyan (Fen ve Mühendislik) ilgili öğrencilere verilmek üzere Üniversitemiz bütçesine aktarılacak ödenek dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilere kurum ve kuruluşlar tarafından ücret ödenip ödenmemesi konusunda ise Üniversite taraf değildir. Ancak; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanuna göre kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatları izin verdiği takdirde ödeme yapılabilir.


Hayır. İlan edilen İş Yeri Uygulama Takviminde yer alan “İş Yeri Öğrenci Talebi Son Günü”nden sonra iş yerleri öğrenci talebinde bulunamaz.


Öğrencinin İş Yeri Uygulama Eğitimi dersine kaydının kabul edilebilmesi için iş yeriyle birlikte doldurmak zorunda olduğu formdur. Bu form, öğrencinin İş Yeri Uygulama Eğitimi’ne başlamasını takiben en geç 5 iş günü içerisinde öğrenci tarafından “Bölüm Koordinatörü”ne ulaştırılması gerekmektedir.


Evet, bulabilirsiniz ve “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ nün onay vermesi durumunda “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinizi kendi bulduğunuz iş yerinde yapabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımlar uygulanır:

Firma;

 • 1) “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapar.
 • 2) “Yeni Firma Kaydı” sekmesinden giriş yaparak, gelen “Yeni İş Yeri Kaydı” formundaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak “Firma Kaydını Tamamla” butonuna basarak kaydını tamamlar.
 • 3) Sisteme gelen bilgiler incelendikten sonra, kayıt esnasında firmanın vermiş olduğu cep telefonuna “Kullanıcı Adı (=Kurumsal E-posta Adresi)” ve “Şifre” bilgileri iletilir.
 • 4) Firma, tekrar “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapar.
 • 5) “Firma Girişi” sekmesinden giriş yaparak, gelen sayfada, SMS yoluyla iletilen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” si yazarak öğrenci işlemleri yapabileceği kendisi için düzenlenmiş sayfaya ulaşır.
 • ) Sayfada bulunan “Talep Belirleme” alanına girer, gelen sayfada bulunan “Bireysel Öğrenci Talebi” butonuna basar, gelen sayfada ilgili alana talep edilen öğrencinin “T.C. Kimlik Numarası” nı girer.

Talep işlemi tamamlanmıştır.

Bilgiler ilgili koordinatör veya izleyici öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra onaylanır veya reddedilir. Firma, talep ettiği öğrencinin durumunu “Talep Belirleme” sayfası altında görebilir. Öğrenciden sorumlu Koordinatörler veya İzleyici öğretim elemanları her talebi onaylamak zorunda olmayıp uygun görmeleri durumunda onaylarlar.

Öğrencinin “sus.cbu.edu.tr” adresinde yer alan “Belgeler ve Formlar” altında yer alan “Öğrenci Kabul Formu” altında yer alan “İş Yeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Kabul Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, iş yerine onaylattıktan sonra (kaşeli, imzalı) 5 iş günü içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.

Evet yapabilirsiniz. “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ nün onay vermesi durumunda “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinizi Manisa ili dışında kendi bulacağınız iş yerinde yapabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımlar uygulanır:
Firma;

 • 1) “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapar.
 • 2) “Yeni Firma Kaydı” sekmesinden giriş yaparak, gelen “Yeni İş Yeri Kaydı” formundaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak “Firma Kaydını Tamamla” butonuna basarak kaydını tamamlar.
 • 3) Sisteme gelen bilgiler incelendikten sonra, kayıt esnasında firmanın vermiş olduğu cep telefonuna “Kullanıcı Adı (=Kurumsal E-posta Adresi)” ve “Şifre” bilgileri iletilir.
 • 4) Firma, tekrar “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapar.
 • 5) “Firma Girişi” sekmesinden giriş yaparak, gelen sayfada, SMS yoluyla iletilen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” si yazarak öğrenci işlemleri yapabileceği kendisi için düzenlenmiş sayfaya ulaşır.
 • 6) Sayfada bulunan “Talep Belirleme” alanına girer, gelen sayfada bulunan “Bireysel Öğrenci Talebi” butonuna basar, gelen sayfada ilgili alana talep edilen öğrencinin “T.C. Kimlik Numarası” nı girer.

Talep işlemi tamamlanmıştır.

Bilgiler ilgili koordinatör veya izleyici öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra onaylanır veya reddedilir. Firma, talep ettiği öğrencinin durumunu “Talep Belirleme” sayfası altında görebilir. Öğrenciden sorumlu Koordinatörler veya İzleyici öğretim elemanları her talebi onaylamak zorunda olmayıp uygun görmeleri durumunda onaylarlar.

Öğrencinin “sus.cbu.edu.tr” adresinde yer alan “Belgeler ve Formlar” altında yer alan “Öğrenci Kabul Formu” altında yer alan “İş Yeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Kabul Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, iş yerine onaylattıktan sonra (kaşeli, imzalı) 5 iş günü içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.

Bilgiler ilgili koordinatör veya izleyici öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra onaylanır veya reddedilir. Firma, talep ettiği öğrencinin durumunu “Talep Belirleme” sayfası altında görebilir. Öğrenciden sorumlu Koordinatörler veya İzleyici öğretim elemanları her talebi onaylamak zorunda olmayıp uygun görmeleri durumunda onaylarlar.

Öğrencinin “sus.cbu.edu.tr” adresinde yer alan “Belgeler ve Formlar” altında yer alan “Öğrenci Kabul Formu” altında yer alan “İş Yeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Kabul Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, iş yerine onaylattıktan sonra (kaşeli, imzalı) 5 iş günü içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.

Evet “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ nün onay vermesi durumunda eğitiminizi çalıştığınız iş yerinde yapabilirsiniz (devam edebilirsiniz). Bu durumda aşağıdaki adımlar uygulanır:

Firma;

 • 1) “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapar.
 • 2) “Yeni Firma Kaydı” sekmesinden giriş yaparak, gelen “Yeni İş Yeri Kaydı” formundaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak “Firma Kaydını Tamamla” butonuna basarak kaydını tamamlar.
 • 3) Sisteme gelen bilgiler incelendikten sonra, kayıt esnasında firmanın vermiş olduğu cep telefonuna “Kullanıcı Adı (=Kurumsal E-posta Adresi)” ve “Şifre” bilgileri iletilir.
 • 4) Firma, tekrar “sus.cbu.edu.tr” adresine giriş yapar.
 • 5) “Firma Girişi” sekmesinden giriş yaparak, gelen sayfada, SMS yoluyla iletilen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” si yazarak öğrenci işlemleri yapabileceği kendisi için düzenlenmiş sayfaya ulaşır.
 • 6) Sayfada bulunan “Talep Belirleme” alanına girer, gelen sayfada bulunan “Bireysel Öğrenci Talebi” butonuna basar, gelen sayfada ilgili alana talep edilen öğrencinin “T.C. Kimlik Numarası” nı girer.

Talep işlemi tamamlanmıştır.

Bilgiler ilgili koordinatör veya izleyici öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra onaylanır veya reddedilir. Firma, talep ettiği öğrencinin durumunu “Talep Belirleme” sayfası altında görebilir. Öğrenciden sorumlu Koordinatörler veya İzleyici öğretim elemanları her talebi onaylamak zorunda olmayıp uygun görmeleri durumunda onaylarlar.

Öğrencinin “sus.cbu.edu.tr” adresinde yer alan “Belgeler ve Formlar” altında yer alan “Öğrenci Kabul Formu” altında yer alan “İş Yeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Kabul Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, iş yerine onaylattıktan sonra (kaşeli, imzalı) 5 iş günü içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin sigorta primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ödenir ve takip edilir. İş yerleri İş Yeri Uygulama Eğitimi sırasında meslek hastalığı veya iş yeri kazasına uğrayan öğrenciler ile ilgili, SGK’nın 29.09.2016 tarih ve 2016/21 sayılı genelgesine göre işlem yapar ve öğrenciden sorumlu İzleyici Öğretim Elemanı’na en geç 2 gün içerisinde bilgi verir.


Eğitim Modeli Öğrencilerimize Neler Sağlayacak?


 • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler
 • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.
PRATİK BİLGİLER DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
/.info-box-contentDersin Geçersiz Sayılacağı Durumlar


 • Öğrencinin, SUS sistemine kayıtlanması olmayan ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi koordinatörü tarafından onay verilmeyen işletmelerde İş Yeri Uygulamaları Eğitimini yapması,
 • İş Yeri Eğitim Sorumlusunun izni ve onayı olmaksızın, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yaparak İş Yeri Uygulama Eğitimine devam etmemesi,
 • Uygulama Raporu” nu İzleyici Öğretim Elemanına belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi,
 • Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek Uygulama Raporlarının hazırlanması durumunda, öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimleri, İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın başarısız sayılır
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapılan işletmelerde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu, öğrencinin işletmede bu yönerge esaslarına uygun davranmadığına dair görüşü ve Denetçi Öğretim Eleman’ının onayı ile öğrenci hakkında soruşturma açılabilir. Açılacak soruşturma sonucunda, öğrencinin, uyarı ve kınama cezası gerektiren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir kez uyarılması, tekrarı veya en az ” bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler” cezası alması

Durumlarında İş Yeri Uygulama Eğitimi geçersiz sayılır.

ÖĞRENCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Madde 19 (1) Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimlerine başlayabilmeleri için sus sistemi üzerinden ulaşabilecekleri “Başvuru Formu” nu doldurmak zorundadırlar. İş Yeri Uygulama Eğitimine hak kazandıkları tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurup okullarının İŞTAK Bürosuna teslim-tebellüğ belgesi ile teslim ederler. Başvuru Formunu düzenlemeyen ve zamanında teslim etmeyen öğrenciler İş Yeri Uygulama Eğitimi’ ne başlayamazlar. Sigortalılık durumlarında bir değişiklik olması halinde okullarının “İŞTAK” birimini bilgilendirmek zorundadırlar,
2) İşyerlerinde İş yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilen görevleri yaparlar.
3) İşyerinden İşyeri Eğitim Sorumlusu’ nun izni ve onayı olmaksızın ayrılamazlar.
4) Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak ayrılması gereken zorunlu durumlarda İş yeri Eğitim Sorumlusu’ nun iznini alırlar. İş yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilecek mazeret izni iş Yeri Uygulama Eğitimi süresinin % 10 nunu geçemez.
5) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İş Yeri Uygulama Eğitimi’ne devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersinden başarısız sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini tekrar almak zorundadırlar.
6) İş yeri Eğitim Sorumlusu ve İzleyici Öğretim Eleman’ının bilgisi ile Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’nun onayı olmaksızın iş yerlerini değiştiremezler,
7) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret, sorun ve isteklerini İşyeri Eğitim Sorumlusu ve/veya İzleyici Öğretim Elemanı’ na bildirirler.
8) Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yanında iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorunda olup, sendikal faaliyetlere katılamazlar.
9) İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında, sağlık raporu alan öğrenciler, İş Yeri Eğitim Sorumlusu ve İzleyici Öğretim Elemanı’ nı bilgilendirmek zorundadırlar. Raporun aslını en geç 1 hafta içerisinde bağlı oldukları okullarının İŞTAK Bürosuna ulaşmasını sağlarlar, aksi takdirde SGK tarafından uygulanacak yaptırımlar sonucu doğacak ceza ve prim borçlarından sorumlu tutulurlar.
10) İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.
11) Öğrenciler, Bölüm İş Yeri Uygulama Komisyonu’nun belirleyeceği ilke ve prensiplere göre eğitimlerinin 9. haftası içerisinde, 9. haftaya kadar yaptıkları çalışmaları Ara Rapor şeklinde düzenleyerek, İş Yeri Eğitim Sorumlusuna onaylattıktan sonra, en geç 10. hafta sonuna kadar İzleyici Öğretim Eleman’ına ulaşmasını sağlarlar. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan Ara Raporlar geçersiz sayılır.
12) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni tamamlayan öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında yaptıkları çalışmaları, Bölüm İş Yeri Uygulama Komisyonunun belirlediği ilke ve prensiplere göre Uygulama Raporu halinde düzenlerler. Düzenledikleri Uygulama Raporun tüm sayfalarını İş Yeri Eğitim Sorumlusuna paraflatıp Kabul Sayfasını onaylattıktan sonra, İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde İzleyici Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan Uygulama Raporları geçersiz sayılır.
13) Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni yaptıkları iş yerleriler ile ilgili bilgi ve belgeleri medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla, iş yerlerinin izni olmadan paylaşamazlar.
;