İş Yeri Uygulama Eğitimi

“İş Yeri Uygulama Egitimi”, öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini, "İş Yeri Uygulama Eğitimi" dersi adı altında son dönemlerinde iş yerlerinde yapacakları tam zamanlı uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, uygulama becerisi yüksek öğrenciler olarak mezun etmek amacıyla uygulamaya konulan yeni bir eğitim modelidir. Üniversitemiz, öğrencilerimizin nitelikli istihdam edilebilirliklerini artırmak için bu eğitim modelini uygulamaya karar vermiş ve uygulamaya başlamıştır. Öğrencilerimiz son dönemlerini okula gelmeden 15 hafta süreyle tam zamanlı ve kesintisiz olarak iş yaşamına doğrudan katılarak yapacakları uygulamalarla tamamlarlar. İş yerlerinde sanal değil gerçek bir ortamda, teorik değil uygulama yaparak, bakarak-dinleyerek değil bizatihi dokunarak-yaparak ve hatta hata yaparak çalışırlar. Bu uygulama öğrencilerimizin hayata daha iyi hazırlanmasını ve daha deneyimli yetişmelerini sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Eğitimin Stajdan Farkı

“İş Yeri Uygulama Egitimi” staj değildir. “İş YeriUygulama Eğitimi” adı altında, iş yerlerinde yapılacak uygulamalı eğitimi içeren, öğretim programlarının son dönemine konulmuş %90 devam zorunluluğu olan bir derstir.

Eğitimin Süresi

Öğrencilerimiz son dönemlerini tam zamanlı olarak, 15 hafta kesintisiz, iş yerlerinde çalışarak tamamlayacaklardır. Bu süre zarfında da, iş yerlerinin çalışma koşullarına ve saatlerine tabi olacaklardır.

Eğitim Modeli Öğrencilerimize Neler Sağlayacak?

 • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler
 • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.

Sıkça Sorulan Sorular

İş Yeri Uygulama Eğitimi kesinlikle bir staj değildir.” “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında son döneme konulmuş iş yerlerinde yapılması gereken uygulamalı bir derstir. Öğrenciler son dönemlerini okula gelmeden iş yerlerinde “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersini alarak tamamlarlar.

 Öğrenciler eğitimleri süresince mesleki alanları ile ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek mezuniyet sonrası daha kolay iş bulabilmelere yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

 • Öğrenciler eğitimleri süresince mesleki alanları ile ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini, sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyası okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası işyerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar,
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleri ile ilgili kariyer planlaması yapabilecekler,
 • Öğrenciler okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar,

“İş Yeri Uygulama Eğitimi Takvimi” ne göre iş yerlerinde tam zamanlı ve kesintisiz olarak 15 hafta süresince yapılır.

İş Yeri Uygulama Eğitimi Sorumlusunun izni olmadan devamsızlık yapılamaz. İş Yeri Uygulama Eğitimi süresince yapılabilecek olan devamsızlık, toplam iş yeri eğitim süresinin % 10 nunu geçemez. İzinsiz üç gün üst üste iş yerine devam etmeyen öğrenci dersten kalmış sayılır. Sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

 • GANO’nun en az 2.00, ve
 • Son dönem öncesi tüm derslerin tamamının alınmış ve BAŞARILMIŞ olması gerekmektedir.
En fazla üç dersin kalması ve/veya GANO’ nun 2.00 dan düşük olması durumunda son dönem öncesi üç dersten EK SINAV hakkı verilir.
 • Vize ve yarıyıl sınavları yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler;
  Vize yerine; eğitimlerinin 9. haftası içerisinde, 9. haftaya kadar yaptıkları çalışmaları, bir Ara Rapor şeklinde düzenleyerek en geç 10. hafta sonuna, İş Yeri Uygulama Eğitimini tamamladıktan sonra ise en geç bir hafta içerisinde Yarıyıl sonu sınavları yerine yapacakları tüm uygulama çalışmalarını içeren “Uygulama Raporu” hazırlayarak kendilerinden sorumlu İzleyici Öğretim Elemanı’na ulaşmasını sağlarlar.
  Raporlar, Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’nun belirleyeceği esaslara göre hazırlanır. Ayrıca raporların tüm sayfalarının İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından paraflanması ve “Kabul Sayfası”nın da imzalatılması zorunludur. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Son dönem öncesi şartları sağlayarak bahar döneminde okulda ders alarak geçiren öğrenciler, Bahar dönemi sonunda şartları sağlaması durumunda takip eden Güz döneminde “İş Yeri Uygulama Eğitimi” için iş yerlerine gidebilirler.


Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini aldığı dönemde devam zorunluğu olan ders veya dersler alamazlar. Ancak bazı lisans programlarının son dönemlerinde devam zorunluluğu olmayan ders bulunmaktadır. Ayrıca ön lisans programlarında uzaktan eğitim ile verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri bulunmaktadır. Devam zorunluluğu bulunmayan bu dersler alınabilir.


“İş Yeri Uygulama Eğitim Dönemi” öğrencilerin “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersini alabilecekleri, lisans programlarında 8. dönemi, ön lisans programlarında 3. veya 4. dönemi ifade eder.

Evet, şartları sağlayamamanız durumunda, “İş yeri Uygulama Eğitimi” dersinin haricindeki dersleri alabilirsiniz.

 Ön Lisans Programlarında uzaktan eğitim ile verilen bu üç dersten Final ve Bütünleme sınavları sonunda öğrencilerin başarısız olması durumunda her biri için bütünleme sınavlarından sonra bir kez olmak kaydı ile EK SINAV hakkı verilir.


“İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki (Bahar döneminde başarısız olan takip eden Güz döneminde gidebilir) dersi tekrar almak zorunda olacaklardır.

Öğrencilerin Başarı durumu İzleyici Öğretim Elemanı tarafından belirlenir ve işlenir. İzleyici Öğretim Elemanı, öğrencilerin Başarı Notunun belirlenmesinde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulan İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formu, öğrenciler tarafından hazırlanan Ara Rapor ve dönem sonu Uygulama Raporlarını dikkate alır. İzleyici Öğretim Elemanı, gerekli görmesi durumunda, yukarıda sayılan belgelere ek olarak öğrencilerle yüz yüze görüşme yaparak sorulan sorulara verilen cevapları dikkate alarak da Başarı Notunu belirleyebilir.


Öğrencinin Başarı Notu, İş Yeri Uygulama Eğitimi Dönemi bitiminde %50’si öğrenciden sorumlu İzleyici Öğretim Elemanı, %50’si İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilen notla belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için verilen notların ortalamasının100 üzerinden en az 60 almış olması gereklidir. Öğrencilerin başarı durumu İş Yeri Uygulama Eğitimi dersi için verilen nota göre Geçti / Kaldı / Devamsız (G/K/DZ) olarak takdir edilir.
İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini alan öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Üniversite tarafından ödenir. Sigorta ile işe giriş-çıkış işlemleri, ilgili kanunların hükümlerine göre Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri tarafından yapılır ve takip edilir.

Öğrencilerin ve işyerlerinin talep etmesi ve “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’ uygun görmesi durumunda, öğrenciler vardiyalı çalışabilirler.


İş Yeri değişikliği mümkün değildir. Ancak zorunlu hallerde gerekçeniz ile birlikte sizden sorumlu İzleyici Öğretim elemanı’ na konuyu iletebilirsiniz. Öğrencilerin işyerlerini değiştirebilmeleri, ancak, “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’ kararı ile olabilir. Bu durumda Yönetmelik ve Yönerge hükümleri uygulanacaktır.


Bu uygulamada maksat öğrencinin para kazanması değil mezuniyet sonrasında iş hayatına nitelikli bireyler olarak hazır olmalarını, iş hayatı ile okurken tanışmalarını ve mezuniyet sonrası iş bulabilme şanslarını artırmaktır. İş Yeri Uygulama Eğitimi yapan öğrencilere, eğitimleri süresince 18/06/2017 tarihli ve 7033 sayılı kanunun 2547 geçici 74. maddesi kapsamındaki programlarda okuyan (Fen ve Mühendislik) ilgili öğrencilere verilmek üzere Üniversitemiz bütçesine aktarılacak ödenek dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilere kurum ve kuruluşlar tarafından ücret ödenip ödenmemesi konusunda ise Üniversite taraf değildir. Ancak; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanuna göre kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatları izin verdiği takdirde ödeme yapılabilir.

Hayır. İlan edilen İş Yeri Uygulama Takviminde yer alan “İş Yeri Öğrenci Talebi Son Günü”nden sonra iş yerleri öğrenci talebinde bulunamaz.


Evet, bulabilirsiniz ve “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ nün onay vermesi durumunda “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinizi kendi bulduğunuz işyerinde yapabilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken iki yöntem mevcuttur.

1- İş yeri sizi, merkezi yönetim sistemi (sus.cbu.edu.tr ) üzerinden T.C. numaranız ile talep edebilir.
2- Öğrenci, merkezi yönetim sisteminden (sus.cbu.edu.tr/Belgeler ve Formlar/Öğrenci Belge ve Formları ) ulaşabileceği / “İş Yeri Öğrenci Kabul Formu” nun kendisine ve iş yerine ait bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup, işyerine kaşeletip imzalattıktan sonra “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ teslim edebilir

ÖNEMLİ NOT: Her iki durumda da iş yerinin sus.cbu.edu.tr. adresinde “YENİ FİRMA KAYDI” işlemini gerçekleştirmesi(KAYITLANMASI) gerekir. Kayıtlanma yaparak onay almayan ve talebi olmayan iş yerlerine öğrenci gönderilemez.
DETAYLI İŞLEM SÜREÇLERİ İÇİN LÜTFEN Öğrenci Talep Süreçleri Bölümündeki işlemleri takip ediniz.


Evet yapabilirsiniz. “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ nün onay vermesi durumunda “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinizi Manisa ili dışında kendi bulacağınız işyerinde yapabilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken iki yöntem mevcuttur.

1- İş yeri sizi, merkezi yönetim sistemi (sus.cbu.edu.tr ) üzerinden T.C. numaranız ile talep edebilir.
2- Öğrenci merkezi yönetim sisteminden (sus.cbu.edu.tr/Belgeler ve Formlar/Öğrenci Belge ve Formları ) ulaşabileceği / “İş Yeri Öğrenci Kabul Formu” nun kendisine ve iş yerine ait bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup, işyerine kaşeletip imzalattıktan sonra “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ teslim edebilir
ÖNEMLİ NOT: Her iki durumda da iş yerinin sus.cbu.edu.tr. adresinde “YENİ FİRMA KAYDI” işlemini gerçekleştirmesi(KAYITLANMASI) gerekir. Kayıtlanma yaparak onay almayan ve talebi olmayan iş yerlerine öğrenci gönderilemez.
DETAYLI İŞLEM SÜREÇLERİ İÇİN LÜTFEN sus.cbu.edu.tr/ÖĞRENCİ TALEP SÜREÇLERİ/ Bölümündeki işlemleri takip ediniz.

 Evet “Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü’ nün onay vermesi durumunda eğitiminizi çalıştığınız iş yerinde yapabilirsiniz (devam edebilirsiniz). Ancak çalıştığınız iş yerinin sus.cbu.edu.tr. adresinde “YENİ FİRMA KAYDI” işlemini gerçekleştirerek sizi talep etmesi gerekir. Kayıtlanma yaparak onay almayan ve talebi olmayan iş yerlerine öğrenci gönderilemez. Bu durumda yapılması işlem süreçleri için lütfen sus.cbu.edu.edu.tr/ÖĞRENCİ TALEP SÜREÇLERİ bölümündeki işlemleri takip ediniz.

 • Öğrencinin, SUS sistemine kayıtlanması olmayan ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi koordinatörü tarafından onay verilmeyen işletmelerde İş Yeri Uygulamaları Eğitimini yapması,
 • İş Yeri Eğitim Sorumlusunun izni ve onayı olmaksızın, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yaparak İş Yeri Uygulama Eğitimine devam etmemesi,
 • Uygulama Raporu” nu İzleyici Öğretim Elemanına belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi,
 • Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek Uygulama Raporlarının hazırlanması durumunda, öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimleri, İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın başarısız sayılır
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapılan işletmelerde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu, öğrencinin işletmede bu yönerge esaslarına uygun davranmadığına dair görüşü ve Denetçi Öğretim Eleman’ının onayı ile öğrenci hakkında soruşturma açılabilir. Açılacak soruşturma sonucunda, öğrencinin, uyarı ve kınama cezası gerektiren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir kez uyarılması, tekrarı veya en az ” bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler” cezası alması

Durumlarında İş Yeri Uygulama Eğitimi geçersiz sayılır.

Eğitim Modeli Öğrencilerimize Neler Sağlayacak?


 • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
 • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
 • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar
 • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler
 • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.
PRATİK BİLGİLER DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
/.info-box-contentDersin Geçersiz Sayılacağı Durumlar


 • Öğrencinin, SUS sistemine kayıtlanması olmayan ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi koordinatörü tarafından onay verilmeyen işletmelerde İş Yeri Uygulamaları Eğitimini yapması,
 • İş Yeri Eğitim Sorumlusunun izni ve onayı olmaksızın, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yaparak İş Yeri Uygulama Eğitimine devam etmemesi,
 • Uygulama Raporu” nu İzleyici Öğretim Elemanına belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi,
 • Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek Uygulama Raporlarının hazırlanması durumunda, öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimleri, İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın başarısız sayılır
 • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapılan işletmelerde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu, öğrencinin işletmede bu yönerge esaslarına uygun davranmadığına dair görüşü ve Denetçi Öğretim Eleman’ının onayı ile öğrenci hakkında soruşturma açılabilir. Açılacak soruşturma sonucunda, öğrencinin, uyarı ve kınama cezası gerektiren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir kez uyarılması, tekrarı veya en az ” bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler” cezası alması

Durumlarında İş Yeri Uygulama Eğitimi geçersiz sayılır.

ÖĞRENCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Madde 19 (1) Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimlerine başlayabilmeleri için sus sistemi üzerinden ulaşabilecekleri “Başvuru Formu” nu doldurmak zorundadırlar. İş Yeri Uygulama Eğitimine hak kazandıkları tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurup okullarının İŞTAK Bürosuna teslim-tebellüğ belgesi ile teslim ederler. Başvuru Formunu düzenlemeyen ve zamanında teslim etmeyen öğrenciler İş Yeri Uygulama Eğitimi’ ne başlayamazlar. Sigortalılık durumlarında bir değişiklik olması halinde okullarının “İŞTAK” birimini bilgilendirmek zorundadırlar,
2) İşyerlerinde İş yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilen görevleri yaparlar.
3) İşyerinden İşyeri Eğitim Sorumlusu’ nun izni ve onayı olmaksızın ayrılamazlar.
4) Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak ayrılması gereken zorunlu durumlarda İş yeri Eğitim Sorumlusu’ nun iznini alırlar. İş yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilecek mazeret izni iş Yeri Uygulama Eğitimi süresinin % 10 nunu geçemez.
5) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İş Yeri Uygulama Eğitimi’ne devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersinden başarısız sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini tekrar almak zorundadırlar.
6) İş yeri Eğitim Sorumlusu ve İzleyici Öğretim Eleman’ının bilgisi ile Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’nun onayı olmaksızın iş yerlerini değiştiremezler,
7) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret, sorun ve isteklerini İşyeri Eğitim Sorumlusu ve/veya İzleyici Öğretim Elemanı’ na bildirirler.
8) Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yanında iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorunda olup, sendikal faaliyetlere katılamazlar.
9) İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında, sağlık raporu alan öğrenciler, İş Yeri Eğitim Sorumlusu ve İzleyici Öğretim Elemanı’ nı bilgilendirmek zorundadırlar. Raporun aslını en geç 1 hafta içerisinde bağlı oldukları okullarının İŞTAK Bürosuna ulaşmasını sağlarlar, aksi takdirde SGK tarafından uygulanacak yaptırımlar sonucu doğacak ceza ve prim borçlarından sorumlu tutulurlar.
10) İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.
11) Öğrenciler, Bölüm İş Yeri Uygulama Komisyonu’nun belirleyeceği ilke ve prensiplere göre eğitimlerinin 9. haftası içerisinde, 9. haftaya kadar yaptıkları çalışmaları Ara Rapor şeklinde düzenleyerek, İş Yeri Eğitim Sorumlusuna onaylattıktan sonra, en geç 10. hafta sonuna kadar İzleyici Öğretim Eleman’ına ulaşmasını sağlarlar. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan Ara Raporlar geçersiz sayılır.
12) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni tamamlayan öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında yaptıkları çalışmaları, Bölüm İş Yeri Uygulama Komisyonunun belirlediği ilke ve prensiplere göre Uygulama Raporu halinde düzenlerler. Düzenledikleri Uygulama Raporun tüm sayfalarını İş Yeri Eğitim Sorumlusuna paraflatıp Kabul Sayfasını onaylattıktan sonra, İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde İzleyici Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan Uygulama Raporları geçersiz sayılır.
13) Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni yaptıkları iş yerleriler ile ilgili bilgi ve belgeleri medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla, iş yerlerinin izni olmadan paylaşamazlar.

İş Yeri Uygulama Eğitim Sistemi

İş Yeri Uygulama Eğitimi yeni bir eğitim modeli olup, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü, iş dünyası ile birlikte yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir eğitim modelidir.

İletişim

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü,
Rektörlük Binası Giriş Katı No: AZ/36
45140 Yunusemre - MANİSA

Telefon : 0236 201 10 62 - 63 - 69
;