Madde 17 (1) İş Yeri Uygulama Eğitimi Protokolünü, iş yeri eğitiminin uygulanacağı kurum veya kuruluş adına imzalamak,
2) Öğrencilerin bu yönerge esaslarına ve iş yeri kurallarına göre İş Yeri Uygulama Eğitimi yapabilmesini sağlamak,
3) Öğrencilerin işyerlerinde yapacakları uygulamalı eğitimlerinden sorumlu olmak üzere, İş Yeri Eğitim Sorumlusu veya sorumluları görevlendirmek, eğitimlerin İş Yeri Eğitim Sorumlusu gözetiminde yapılmasını sağlamak,
4) Lisans mezunu öğrenciler için görevlendirilecek İş Yeri Eğitim Sorumlusunun öğrencinin alanından veya ilgili alandan Lisans mezunu olmasına dikkat etmek,
5) İş Yeri Uygulama Eğitimi sırasında meslek hastalığı veya iş yeri kazasına uğrayan öğrenciler ile ilgili, SGK hükümlerine göre işlem yapmak ve öğrencinin bağlı olduğu okulun “İştak Birimi” ne ve öğrenciden sorumlu İzleyici öğretim elemanına en geç 2 gün içerisinde bilgi vermek,
6) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan öğrencilere yazılı referans belgesi vermek,
Madde 18 (1) Üniversite tarafından görevlendirilen İzleyici Öğretim Elemanı ile koordinasyon içerisinde çalışmak, 2) Öğrencilere iş yerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek, meslek alanları ile ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek,
3) Öğrencilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatına uygun eğitimleri almasını sağlamak,
4) Öğrenciler ile ilgili oluşabilecek sorunları İzleyici Öğretim Elemanı na bildirmek,
5) Öğrencilerin devam durumlarını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait devamsızlıklarını SUS sistemi üzerinden işlemek,
6) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste eğitime gelmeyen öğrenciyi, 3. gün sonunda İzleyici Öğretim Elemanı’ na bildirmek,
7) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ ni tamamlayan öğrencilerin hazırlamak zorunda oldukları Uygulama Raporu’nu inceleyerek, sayfaları paraflamak ve Kabul Sayfası’ nı imzalamak,
8) İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde, öğrencinin hazırlayacağı Uygulama Raporunu da dikkate alarak, öğrencinin eğitimi süresince gösterdiği performansa göre başarı notunu belirlemek ve sistemden Öğrenci Değerlendirme Forumu’nu doldurarak onaylamak,
Madde 16 (1) İş Yeri Eğitim Sorumlusu ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı ile koordineli çalışmak,
2) İş yerlerinde İş Yeri Uygulama Eğitiminin öğretim planlarında planlandığı şekli ile uygulanmasını sağlamak, İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, varsa aksaklıkların giderilmesi için İş Yeri Eğitim Sorumlusunu veya Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı bilgilendirmek,
3) Öğrencilerin iş yerlerinde yapacakları çalışmaları İŞTAK‘ ın belirlediği ilkelere göre izlemek, sorun bulunması durumunda Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanını bilgilendirmek,
4) İş Yeri Eğitim Sorumlusu veya öğrenciler tarafından iletilen, her türlü sorun ve istekleri Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışman’ına bildirmek,
5) İş Yeri Eğitim Sorumlusu ile iletişim kurarak, her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait öğrenci devamsızlık durumlarını, varsa rapor, izin vb hususları SUS sistemi üzerinden işlenmesini sağlayarak sistem üzerinden onay vermek,
6) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni tamamlayan öğrencinin, İş Yeri Değerlendirme Forumu’nu bitiş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından sistem üzerinden doldurulup onaylanmasını sağlamak,
7) İş Yeri Eğitim Sorumlusu’ dan gelen İş Yeri Değerlendirme Formu ile öğrencilerden gelen Ara ve Uygulama Raporunu değerlendirip yönergeye uygun olarak başarı notunu belirlemek,
8) Öğrencilerin başarı notunu, İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde sisteme işlemek,

İş Yeri Uygulamaları Eğitimine Geçen Bölüm ve Programlar

;